Mandis Shop
Oferta! Ara 2x1 en comandaments equivalents
Controla 2 aparells amb el mateix comandament!
Several devices with one remote

Distribució interactiva de tecles REMCON1650

 

Anar al comandament

A continuació, trobareu la correspondència entre cada un dels botons del comandament original i el botó que realitza la mateixa funció en el comandament de substitució. Alguns botons del comandament original poden requerir primer prémer la tecla SHIFT i després una altra tecla per a realitzar certes funcions. Aquestes funcions sovint no són àmpliament utilitzades i s'inclouen per a facilitar la comprensió del comandament de substitució o perquè el comandament original té més botons que el comandament equivalent.
Posa el ratolí sobre un botó del comandament a distància original o fes-hi clic per il·luminar el botó del comandament de substitució que realitza la mateixa funció. Quan la tecla s'il·lumini en verd, has de prémer la tecla majúscules, deixar-la anar i, abans de 2 segons, prémer l'altra tecla.
El teu comandament de substitució és diferent? Versió 1Versió 2
Power
Mute
Rec
TV Sys.
Browser
Copy
Music
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Repeat
Info
>>
Vol -
Vol +
I
>>I
Play / Pause
Stop
Home
Return
Up
Right
Down
Left
Enter
Menu
Setup
Time Shift
Slow I>
A-B
Goto
Zoom
Audio
Subtitle
Angle
Red
Green / EPG
Yellow / Text
Blue
Power
Sense funció
Mute
Sense funció
Play / Pause
Slow I>
Play / Pause
Sense funció
Stop
Sense funció
Rec
Sense funció
<<
Sense funció
>>
Sense funció
I<<
Sense funció
>>I
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Audio
Sense funció
Subtitle
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Copy
Sense funció
Zoom
Sense funció
Time Shift
Sense funció
Sense funció
Sense funció
TV Sys.
Sense funció
Setup
Sense funció
Yellow / Text
Goto
Sense funció
Sense funció
Menu
Home
Info
Angle
Up
Sense funció
Left
Sense funció
Enter
Sense funció
Right
Sense funció
Down
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Return
Sense funció
Vol +
Sense funció
Vol -
Sense funció
Music
Sense funció
Browser
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Sense funció
1
Sense funció
2
Sense funció
3
Sense funció
4
Sense funció
5
Sense funció
6
Sense funció
7
Sense funció
8
Sense funció
9
Sense funció
0
Sense funció
Green / EPG
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Red
Sense funció
Green / EPG
Repeat
Yellow / Text
A-B
Blue
Sense funció
Instruccions d'utilització

Descarregar PDFDescarregar PDF


Preguntes freqüents
Per què de vegades s'iluminen la tecla SHIFT i una altra tecla?
Quan s'il·luminen la tecla shift i una altra tecla vol dir que per realitzar aquesta funció s'ha de prèmer primer la tecla shift i després l'altra tecla il·luminada.
Per què de vegades s'il·luminen més d'una tecla al comandament de substitució?
Quan s'il·luminen diverses tecles i cap d'elles és la tecla SHIFT, vol dir que per realitzar la funció es pot utilitzar qualsevol de les tecles il·luminades.
Què fan els botons verds que hi ha damunt dels comandaments?
Alguns comandaments poden controlar diversos aparells. En aquests casos és necessari utilitzar diferents codis per realitzar totes les funcions, i clicant a aquests botons es pot canviar entre els codis. Si no hi ha cap botó verd, es que el comandament original només controla un aparell o s'han pogut posar totes les funcions en un mateix codi.
Per què en alguns botons surt el missatge "Sense funció"?
Això significa que aquest botó no realitza cap funció. Pot ser que un botó no realitzi cap funció quan es controla un aparell, però que sí s'utilitzi quan es canvia d'aparell.
Buscar comandaments a distància
i
Filtresshow
Copyright © Mandis Shop 2023
Contacte Vol ser distribuïdor? Descarregar factura Comentaris de clients Condicions Generals de Venda Política de privacitat i cookies Formes de Pagament Enviaments Seguiment d'enviaments Retornar un article Formulari de desistiment Versió per mòbils