Mandis Shop
Oferta! Ara 2x1 en comandaments equivalents
Controla 2 aparells amb el mateix comandament!
Several devices with one remote

Distribució interactiva de tecles Clarke Tech REMCON755

 

Anar al comandament

A continuació, trobareu la correspondència entre cada un dels botons del comandament original i el botó que realitza la mateixa funció en el comandament de substitució. Alguns botons del comandament original poden requerir primer prémer la tecla SHIFT i després una altra tecla per a realitzar certes funcions. Aquestes funcions sovint no són àmpliament utilitzades i s'inclouen per a facilitar la comprensió del comandament de substitució o perquè el comandament original té més botons que el comandament equivalent.
Posa el ratolí sobre un botó del comandament a distància original o fes-hi clic per il·luminar el botó del comandament de substitució que realitza la mateixa funció. Quan la tecla s'il·lumini en verd, has de prémer la tecla majúscules, deixar-la anar i, abans de 2 segons, prémer l'altra tecla.
Power
Mute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV/RAD
TV/SAT
Menu
EPG
Info
Exit
Up / CH+
Left / Vol-
OK
Right / Vol+
Down / CH-
Group
Color
Page+
Page-
Pause
UHF
Red / Recall
Green / Audio
Yellow / Text
Blue / ::
RGB / YPbPr
Subtitle
Wide
Power
Sense funció
Mute
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Pause
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Page-
Sense funció
Page+
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Green / Audio
Sense funció
Subtitle
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Color
Sense funció
Wide
Sense funció
Sense funció
Sense funció
TV / Rad
Sense funció
Sense funció
Sense funció
RGB / YPbPr
Sense funció
Yellow / Text
Sense funció
UHF
Sense funció
Menu
Sense funció
Info
Sense funció
Up / CH+
Sense funció
Left / Vol-
Sense funció
OK
Sense funció
Right / Vol+
Sense funció
Down / CH-
Sense funció
Exit
Sense funció
Red / Recall
Sense funció
Right / Vol+
Sense funció
Left / Vol-
Sense funció
Group
Sense funció
TV / Sat
Sense funció
Up / CH+
Page+
Down / CH-
Page-
1
Sense funció
2
Sense funció
3
Sense funció
4
Sense funció
5
Sense funció
6
Sense funció
7
Sense funció
8
Sense funció
9
Sense funció
0
Sense funció
EPG
Sense funció
Sense funció
Sense funció
Red / Recall
Sense funció
Green / Audio
Sense funció
Yellow / Text
Sense funció
Blue
Sense funció
Instruccions d'utilització

Descarregar PDFDescarregar PDF


Preguntes freqüents
Per què de vegades s'iluminen la tecla SHIFT i una altra tecla?
Quan s'il·luminen la tecla shift i una altra tecla vol dir que per realitzar aquesta funció s'ha de prèmer primer la tecla shift i després l'altra tecla il·luminada.
Per què de vegades s'il·luminen més d'una tecla al comandament de substitució?
Quan s'il·luminen diverses tecles i cap d'elles és la tecla SHIFT, vol dir que per realitzar la funció es pot utilitzar qualsevol de les tecles il·luminades.
Què fan els botons verds que hi ha damunt dels comandaments?
Alguns comandaments poden controlar diversos aparells. En aquests casos és necessari utilitzar diferents codis per realitzar totes les funcions, i clicant a aquests botons es pot canviar entre els codis. Si no hi ha cap botó verd, es que el comandament original només controla un aparell o s'han pogut posar totes les funcions en un mateix codi.
Per què en alguns botons surt el missatge "Sense funció"?
Això significa que aquest botó no realitza cap funció. Pot ser que un botó no realitzi cap funció quan es controla un aparell, però que sí s'utilitzi quan es canvia d'aparell.
Buscar comandaments a distància
i
Filtresshow
Copyright © Mandis Shop 2023
Contacte Vol ser distribuïdor? Descarregar factura Comentaris de clients Condicions Generals de Venda Política de privacitat i cookies Formes de Pagament Enviaments Seguiment d'enviaments Retornar un article Formulari de desistiment Versió per mòbils