Comandament a distància equivalent

 

Un comandament a distància és equivalent quan cumpleix amb totes les funcions del comandament original sense cap excepció.

Un comandament a distància equivalent pot ser fabricat pel mateix fabricant que va fabricar l'aparell o bé per un altre fabricant diferent.

Un comandament equivalent pot estar programat d'origen per a un model determinat d'aparell o pot ser programat amb el PC per al model desitjat.

Un mateix tipus de comandament pot ser utilitzat per a diferents tipus d'aparells (Tv, DVD, TDT, SAT, etc) això fa que el dibuix de les tecles no sigui a vegades no sigui igual que el dels comandaments originals. Una mateixa tecla si el comandament està destinat a un televisor pot tenir una funció diferent a la que tindria si el comandament es destina a un DVD per exemple.

Un comandament a distància es equivalent quan cumpleix amb totes les funcions del comandament original sense cap excepció. les funcions han estat copiades una a una, per això no és possible que hi falti una funció. Pot passar que l'usuari no sigui capaç de trobar-la o que hagi de premer dues tecles per fer-la, però això no significa que no estigui inclosa.

Un comandament és compatible o garantizat al 100% quan s'ha verificat varies ocasions, mitjantçant la venda a altres clients i sense que s'hagi rebut cap queixa sobre el seu funcionament, que cumpleix amb la totalitat de les funcions del comandament original al que està destinat a substituir.

 

Tancar